Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta
Jari Koskinen

Jari Koskinen

muutosten fasilitoija, co-designer, tulevaisuuksien suunnittelija ja luova monialaosaaja

Jari Koskinen on SID-ryhmän primus motor, suunnannäyttäjä ja verkostojen kokoaja, jonka katse on vahvasti tulevaisuudessa. Koskinen on tunnettu paitsi innostavista, ajattelua kiihdyttävistä alustuksistaan, erityisesti yhteissuunnittelun (co-design) työpajojen fasilitoinnista ja valmennuksista

Koskisella on laaja kokemus satojen erilaisten yhteiskehittämisen työpajojen, systeemisten muutosten ja prosessien fasilitoinnista sekä tulevaisuuden ennakoinnin yhdistämisestä strategiseen kehittämiseen. Vankka kokemus takaa sen, että ammattitaito, työn laatu ja asiakaspalaute ovat kohdallaan. Palautteissa korostuvat erityisesti ihmisläheisyys, innostava tunnelma, dialogisuus, tehokkuus ja tulokset sekä omaehtoisen ajattelun kiihdyttäminen. 

Viime vuosina Koskinen on ollut erityisen kiinnostunut ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittämisestä, muutosten fasilitoinnista ja valmentamisesta. Menetelmänä Koskinen hyödyntää kehittämäänsä tulevaisuustietoista yhteissuunnittelua, jossa yhdistyvät tulevaisuuden ennakointi ja yhteiskehittäminen. Tulevaisuuksien fiktiivisessä suunnittelussa (design fiction, design science fiction) yhdistyvät Koskisen muut ammattilliset kiinnostuksen kohteet ja harrastukset: visuaalinen viestintä (graafinen suunnittelu, kuvitus, sarjakuvat ja valokuvaus) sekä scifi. Ajatuksena on yhdistää tulevaisuuden ennakointi aktiiviseen ja luovaan tulevaisuuksien kuvitteluun. Tuloksena voi syntyä organisaation strategia tulevaisuustarinoina vaikkapa sarjakuvana tai runoutta, valokuvia ja filosofista pohdintaa yhdistävänä kirjana. 

Koskinen on työskennellyt pitkään myös kirjoittamisen parissa. Hän on tehnyt yksin ja yhdessä muiden kanssa kirjoja, artikkeleita, lehtijuttuja ja blogitekstejä sekä toiminut päätoimittajana asiantuntijajulkaisuissa. Koskinen kirjoittaa aktiivisesti myös runoja.

Koskista kiinnostaa myös kollektiivinen peiliin katsomisen taito, kriittinen reflektio yhdessä ajatellen. Hän on viime vuosina propagoinut tarvetta ajatella itse, yhdessä ja toisin. Ajatuksena on ollut, että kehittyäkseen ja suunnatakseen katseensa tulevaisuuteen on ensin yhdessä ymmärrettävä, mikä on organisaation tai tiimin nykytilanne. 

Koskinen oli vaikutti vuosina 2004–2011 tulevaisuuden tutkimuskeskuksen piirissä, jossa hän työskenteli kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Tätä ennen Koskinen teki työtä erityisesti visuaalisen viestinnän ja brändien kehittämisen parissa. Visuaalista viestintää hän edisti myös muun muassa Grafian puheenjohtajana ja Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun osaston johtoryhmässä. 

Jari Koskinen on myös valokuvataiteilija. Hän on ottanut 15 vuotta kuvia entisestä kotikaupungistaan Venetsiasta teemalla pitkitettyjen loppujen kauneus. Valokuvien voidaan luonnehtia olevan dokumentaarisen valokuvauksen, katuvalokuvauksen ja taidekuvauksen rajapinnoilla.

Koskinen työskentelee sekä SID-ryhmän (konsultointi, yhteissuunnittelu, luennot ja valmennukset) vetäjänä että samalla konsultoinnin johtajana Futures Platformissa (tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteiskehittämisen väline). Futures Platform on myös SID-ryhmän aktiivisessa käytössä. Kumpikin pieni yritys toimii samoissa tiloissa Kalevankadulla.

Jari Koskinen on opiskellut visuaalista viestintää ja taidegrafiikkaa Italiassa sekä estetiikkaa ja filosofiaa Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä Koskisen akateeminen kiinnostus kohdistuu ennakointi- ja muutoskyvykkyyteen sekä tulevaisuustietoiseen yhteissuunnitteluun ja tulevaisuuden tarinalliseen kuvitteluun. 

Koskisen (ja SID-ryhmän) voi kutsua paikalle kun teemana on 

  • ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittäminen, valmennukset
  • osaamisen kehittäminen tulevaisuusperusteisesti
  • tulevaisuuksien ennakointi yhdistettynä strategiseen kehittämiseen
  • tulevaisuuksien fiktiivinen suunnittelu luovaan, tarinalliseen ja visuaalisesti kiinnostavaan muotoon 
  • kollektiivinen peiliin katsominen, kriittinen reflektio yhdessä ja yhteistyössä
  • moninäkökulmainen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin
  • konseptien ja palveluiden kehittäminen
  • monitieteisten ja -taiteisten tapahtumien luominen ja järjestäminen