Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta

Ennakoi ja luo aktiivisesti tulevaa!

Viime vuodet ovat olleet monellakin tavalla yllättäviä, haasteellisia ja uusia toimintamalleja vaativia. Juuri nyt on hengitettävä tavallistakin rauhallisemmin, arvioitava kiihkottomasti nykytilanteen juonteet sekä suunnattava katse rohkeasti ja proaktiivisesti huomisen tekoihin.

Ympäri maailmaa riehuneen, ihmisiä ymmärrettävästi huolestuttaneen koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan vuoksi on puhuttu populaarissakin kielessä ja mediassa ”mustista joutsenista” (black swans).

Yhdessä ”villien korttien” (wild cards) kanssa Nassim Nicholas Talebin teoksessaan The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable (2007) yleisemmin tunnetuksi tekemät ”mustat joutsenet” tuntuvat kuvaavan hyvin ja osuvasti viime vuosien sosioekonomisia ja yhteiskunnallisia käänteitä sekä toimintaympäristön muutoksia.

Ajan henkeä ja tilannetta kuvaavaksi ilmaukseksi on myös vakiintumassa alun perin sotilasterminäkin tunnettu VUCA. Lyhenne on muodostettu englannin kielen sanoista volatility (epävakaisuus, volatiliteetti), uncertainty  (epävarmuus), complexity (kompleksisuus, hankaluus) ja ambiguity (monitulkintaisuus, monimerkityksisyys).

Moni meistä tunnistaa kiihtyvät muutokset, lisääntyvän kompleksisuuden, epävarmuuden, monitulkintaisuuden ja räjähdysherkkyyden ympärillään. Ajat ovat olleet jo pitkään herkät. Maailma on globaali, jännitteinen ja hyperkytkeytynyt. Monenlaiset uhkat ja riskit – kuten myös uudet mahdollisuudet ja kehityspolut – ympäröivät meitä.

Nykyisen kaltaisessa alati muuttuvassa toimintaympäristössä tulevaisuusajattelun merkitys korostuu. Arvaamatonta VUCA-maailmaa voidaan hahmottaa ja ottaa haltuun kehittämällä ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Toimintaa on syytä muuttaa sellaiseksi, että kaikkea suunnittelutyötä sekä strategisia ja taktisia askelmerkkejä ja peliliikkeitä peilataan tulevaisuuden toimintaympäristöön ja ilmiökenttään.

Mitä se tarkoittaa käytännössä? Korona-pandemia on paitsi uhka myös mahdollisuus ajatella ja tehdä toisin. Tulevaisuusajattelun sekä ennakointi- ja muutoskyvyn avulla voidaan luoda parempaa huomista yhdessä ja yhteistyössä!

Monipuolisen ja kokeneen tiimimme työ muuttuu keväällä 2020 erilaisiksi etätoteutuksiksi. Malli sopii meille ja asiakkaillemme erinomaisesti! Yhdistämme työssämme tulevaisuuden ennakointia ja yhteissuunnittelua – kutsumme tällaista työtä tulevaisuustietoiseksi yhteissuunnitteluksi. Käytössämme on perinteisten välineiden ja työkalujen ohella myös oivallinen etävalmennuksiin ja yhteissuunnitteluun tarkoitettu Futures Platform.

Missä kaikessa voimme auttaa sinua juuri nyt? Nyt jos koskaan on välittömien toimenpiteiden lisäksi tarpeellista ennakoida maailman menoa pidemmällä aikavälillä ja luoda yhdessä positiivista henkeä sekä tulevaisuutta. Miltä eri skenaariot näyttävät juuri teidän kannaltanne?

Hahmotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuushaasteita – dynaamisesti, luovasti, dialogisesti ja visionäärisesti. Tarjoamme organisaationne ja tiimienne käyttöön muun muassa seuraavia palveluita:

  • Tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun fasilitointi: ennakointiosaamisen yhdistäminen suunnitteluunne ja päätöksentekoonne digitaalisten välineiden avulla
  • Etänä tehtävät valmennukset ja valmennuskokonaisuudet räätälöityinä juuri teille sopiviksi.
  • Tulevaisuuden ennakointia ja parempaa tulevaisuutta ankkuroivien julkaisujen suunnittelu ja toteutus (ml. blogikirjoitukset ja artikkelit).
  • Ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittäminen lähivuosien strategianne ja visioiden toteutuksen varmistamiseksi.
  • Luova tulevaisuuspaja etätoteutuksena. Tulevaisuuspajassa muun muassa kirjoitetaan haluttu tulevaisuus tarinoiksi ja runoiksi tai valokuvataan, maalataan ja piirretään se kuviksi ja sarjakuviksi samalla, kun keskustellaan tulevaisuuden mahdollisuuksista.
  • Muutoksen sanallistaminen. Tulevaisuuskuva ja muutokset ennakoivasti ja visonäärisesti sanallistettuina.
  • Peiliin katsomisen taito. Yhdessä tehtävät johtopäätökset nykytilanteesta.

Tutustu tulevaisuuden ennakoinnin, suunnittelun ja oppimisen välineeseen Futures Platformiin

Ota yhteyttä, jari piste koskinen at sid-group.org tai +358 45 604 9881, tehdään tulevaisuutta yhdessä.