Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta

Meistä

Autamme asiakkaitamme ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittämisessä valmennuksin ja fasilitoimiemme yhteissuunnittelun työpajojen avulla. Lue lisää ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä tästä.

Yhdistämme työssämme tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteissuunnittelun. Kutsumme tällaista yhdessä tehtävää työtä tulevaisuustietoiseksi yhteissuunnitteluksi. 

Välineenä työssämme käytämme Futures Platformia. Ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä kehittäviin valmennuksiin pääset tutustumaan tästä.

Edistämme myös muutosten uutta luovaa sanallistamista. Katsomme, että tuore sanoitus auttaa organisaatioita luomaan itse tulevaa identiteettiään ja brändinsä mielikuvia.

Intohimomme ovat kokeelliset projektit ja uudet avaukset. Esimerkkinä Pönötysvapaapäivä.

Kehitämme myös organisaatioiden ratkaisukeskeistä itsekritiikkiä, kollektiivista peiliin katsomisen taitoa keskustelutilaisuuksin ja fasilitoimiemme yhteisuunnittelun työpajojen avulla. Ongelmat ja haasteet ovat yhdessä tunnistettavissa ja ratkaistavissa.

Tekemisemme on kauttaaltaan dialogista, kuuntelevaa ja ymmärtämään pyrkivää. Edistämme kohtaamistahtoa ja dialogista asiantuntijuutta. Lue lisää tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun periaatteistamme tästä. Nämä periaatteet ovat syntyneet ja kiteytyneet pitkän ajan kuluessa, yhdessä yhteissuunnitteluun osallistuneiden kanssa. 

Mihin voit hyödyntää osaamistamme?

Strateginen suunnittelu tulevaisuuden ennakointia ja tulevaisuuden luomista (design fiction, design science fiction) yhdistäen

Yhteissuunnittelun prosessien ja työpajojen fasilitointi (arviointi ja suunnittelu tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun keinoin)

– Oppineet ja näkemykselliset luennot

Valmennukset ja tapahtumat

Kirjat, julkaisut, artikkelit, blogitekstit

 

KEITÄ OLEMME

SID-ryhmä on vanhojen kavereiden ja kollegoiden vuonna 2019 perustama, erityisesti organisaatioiden ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä edistävä ja tulevaisuutta luova yhteisö. Vahvuutemme on pitkä kokemus yhdessä työskentelystä ja pyrkimys laatuun, mitä tahansa sitten teemmekin. Monipuoliseen ja koeteltuun osaamiseen voi luottaa. Yhteistoiminta on hioutunut saumattomaksi. 

Ryhmäämme kuuluvat Jari Koskinen, Sam Inkinen, Pasi Lankinen, Mika Ilari Koskinen ja Markku Nurminen. Työhön osallistuu tarvittaessa myös Jari Kaivo-oja, SID-ryhmän Advisory Boardin puheenjohtaja ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (Turun kauppakorkeakoulu) tutkimusjohtaja.

SID-ryhmän tausta vuosina 2004–2011 oli Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Tuolloin työskentelimme yhdessä kansainvälisten tutkimushankkeiden ja kokeellisten projektien parissa.