Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta
Miira Kuvaja

Miira Kuvaja

markkinointiviestijä, tekstinikkari, fasilitoija, tapahtumien ammattilainen, kestävän kehityksen käytäntöjen toteuttaja

Miira Kuvaja on SID-ryhmän uusin jäsen. Kuvaja on toiminut markkinointiviestinnän ja tapahtumatuotannon yrittäjänä vuodesta 2010. Projekteja ja asiakkaita on ollut matkan varrella laidasta laitaan: yksinyrittäjistä julkisen hallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoihin ja copywriterin teksteistä kansainvälisten urheilutapahtumien eri osa-alueisiin. Kuvaja hallitsee toiminnan kehittämisen ohella myös tapahtumien ja yritysten ympäristöohjelmat ja -konsultoinnin.

Kuvaja on valmistunut Helsingin yliopistosta sekä valtiotieteen että filosofian maisteriksi. Pääaineina olivat valtio-oppi ja kansatiede, Kuvaja onkin kiinnostunut monitieteellisestä tutkimuksesta ja eri tieteenalojen ennakkoluulottomasta yhdistelystä. Tulevaisuudessa siintää etnologian väitöskirja, jossa yhdistetään kansainvälisen politiikan turvallistumisteemoja ja etnografisin menetelmin kerättyä tunne- ja kokemustietoa kaupunkitilan häiriötilanteista.

Ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittämisessä Kuvajaa kiinnostaa erityisesti yhteissuunnittelun työpajojen fasilitointi, muutosten sanallistaminen, sallivaan ja kannustavaan työskentelyilmapiiriin innostaminen. Hyvän lopputuloksen avaimia ovat rohkeat kokeilut, jotka antavat tilaa luoville ratkaisuille.

Jatkuvuuteen on Kuvajan mielestä kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota: yhteiskehittäminen ei ole tavoite, vaan väline tulevaa varten. Ideat, tulokset ja päätökset on otettava mukaan huomisen tekemiseen.