Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta
Mika Ilari Koskinen

Mika Ilari Koskinen

toimitusjohtaja, digitalisoituvaan tulevaisuuteen erikoistunut arkkitehti

 

 

Koskisella on poikkeuksellisen pitkä ja laaja kokemus innovatiivisten digitaalisten ja uutta luotaavien ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksista. Lukemattomien verkkopalvelujen toteutusten rinnalla hän on tehnyt merkittävää pioneerityötä fyysisiin ympäristöihin ja erilaisiin käyttötilanteisiin liittyvien digitaalisten ratkaisujen suunnittelun ja käytännön toteutusten parissa. 

Koskisen töille on tyypillistä poikkitieteellisyys, jolle hän loi vahvan perustan jo opiskeluaikoina Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla ja Taideteollisen korkeakoulun Media Labissa (nykyisin Aalto-yliopisto). Siellä hän osallistui useina vuosina moniin korkeakoulujen välisiin yhteistyöprojekteihin. Arkkitehtiosastolla hän toimi myös opettajana digitalisaatioon liittyvällä jatkokurssilla.

Koskinen vertaa usein lääkärien ja arkkitehtien perustehtäviä toisiinsa: lääkärien tehtävä on pitää huolta ihmisestä, arkkitehtien tehtävä on puolestaan huolehtia ihmisten elinympäristöstä. Molempia ammattikuntia leimaa vahva eettinen ja tietotaidollinen eetos.

Koskisen mukaan arkkitehtien onkin pyrittävä työskentelemään siellä, missä ihmisten elinympäristön tulevaisuutta koskevia perustavanlaatuisia päätöksiä tehdään. Perinteisten kaavoituksen ja rakentamisen rinnalla digitaaliset palvelut ja ratkaisut vaikuttavat yhä vahvemmin kokemukseemme elinympäristöstämme. Koskisen mukaan arkkitehtien tulisikin kasvavassa määrin paneutua myös digitaalisen tilan ja tilanteiden eli ihmisten todellisen koetun elinympäristön suunnitteluun. Ympäristön digitaalisten toimintojen toteutumista ei sovi jättää yksistään laitevalmistajien ja palveluntuottajien kontolle.

Koskisen oma ammatillinen repertuaari ulottuu digitaalisesta käsityöläisyydestä digitaalisten ratkaisujen tuottamiseen ja vaativien kansainvälisten hankkeiden tiimien johtamiseen. Kaikessa tekemisessä Koskinen korostaa aina niin työtehtävien kuin toteutettavien ratkaisujenkin kokonaisvaltaista mielekkyyttä. Yhtä lailla hänen usein korostamiaan teemoja ovat vastuullisuus sekä suunniteltavien ratkaisujen ja palvelujen sopiva ja oikea-aikainen annostelu.

Viime vuosina Koskisen kiinnostus on kohdistunut yhä vahvemmin tulevaisuuden ennakointiin. Koskisen mukaan tulevaisuustieto on välttämätöntä suunniteltaessa pitkälle tulevaisuuteen kantavia ratkaisuja. Vaikka digitaalisten ratkaisujen elinkaari on usein radikaalisti lyhyempi kuin arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla yleensä, sitäkin tärkeämpää on tehdä siihen liittyvät ratkaisut oikean suuntaisiksi. Väärään suuntaan lähtevää kehitystä on hyvin vaikeaa saada oikaistuksi enää myöhemmin.

SID-töidensä lisäksi Koskinen toimii tällä hetkellä tulevaisuuden ennakointialustaa kehittävän Futures Platformin päätuotteen johtavana suunnittelijana. Päätehtävänään Koskinen vastaa SID-ryhmän (/Ubiverse Oy) hallinnosta ja osallistuu ajoittain myös varsinaisiin hankkeisiin.