Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta

Muutoksen sanallistaminen

Edistämme muutosten uutta luovaa sanallistamista. Tuore sanoitus auttaa ihmisiä ja yhteisöjä jäsentämään ja hahmottamaan itse omaa identiteettiään ja brändimielikuvaansa sekä ennakoimaan tulevaa. Kielen avulla voimme osallistua aktiivisesti todellisuuden ja todellisuuskäsitysten rakentamiseen – havaintojen ohjaamiseen, näkökulmien valitsemiseen ja fokuksen suuntaamiseen. Sanavalinnat nostavat esille mutta samalla piilottavat näkyvistä. Sen tiedostaminen, miten kieli käyttää meitä ja ylläpitää asenteitamme, tietojamme ja taitojamme, on uutta luovan sanallistamisen lähtökohta.

Käytössä vanhentuneet ja siten selviöiksi muuttuneet sanat saavat usein aikaan samanlaista ajattelua ja samanlaista tekemistä kuin ennenkin. Esimerkiksi jos juutumme ajatukseen muutoksen jalkauttamisesta, juutumme samalla helposti vanhentuneeseen toimintamalliin, jossa muutosta lähdetään työstämään hierarkkisesti ylhäältä alaspäin. Jos muutamme näkökulmaa ja alamme pohtia, miten muutos eletään todeksi, alamme kenties ajatella asioista uudella tavalla.

Ennakkoluulot ja -käsitykset ovat pesiytyneet osaksi kielenkäyttöämme, ne ovat luonnollinen osa maailmankuvamme perustaa. Kokemusten ja muistikuvien luomia mielen malleja ja tapoja sanoittaa ympäröivää todellisuutta on kuitenkin hyvä testata ja tutkia uusissa tilanteissa. Ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittämisessä ennakkoluuloihin juuttuvaa mielen mallia toimivampi on tilanteen mukaan muuttuva mielen malli

Aito muutos lähtee sisältämme, vaikka sen alkusysäykset olisivat ”tuolla ulkona”. Kielen avulla muutoksen ja siihen liittyvät faktat ja tuntemukset voi tehdä muille näkyviksi ja kuultaviksi. Jaetun ymmärryksen kautta työyhteisö voi sanallistaa asioita toisin, muovata yhteistä ajattelua ja näin päästä kiinni uudenlaiseen toimintaan, tulevaisuuden tekemiseen yhdessä

Lue lisää Ennakointikamarin blogista tästä