Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta

Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu

Yhdistämme työssämme tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteissuunnittelun. Kutsumme tällaista yhdessä tehtävää työtä tulevaisuustietoiseksi yhteissuunnitteluksi. Työ- ja toimintapamme soveltuu monenlaisiin tarpeisiin, esimerkiksi fasilitoituun strategiseen kehittämiseen tai vaikkapa tulevaisuuden osaamisten ja osaamistarpeiden hahmottamiseen yhdessä ja yhteistyössä. 

 

Tulevaisuustietoisesta yhteissuunnittelusta koituu seuraavia hyötyjä:

  • oma osallisuus yhteiseksi hyväksi
  • yhteinen, jaettu ymmärrys tulevaisuuden uhkista, mahdollisuuksista ja tavoitteista
  • parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä ja syvempää dialogia
  • oppivan yhteisön jäsenenä mahdollisuus kukoistaa sekä jakaa tietoa ja osaamista
  • jatkuvaa ennakointia ja luovaa ongelmanratkaisua yhdessä
  • kaikkien turvallisuuden tunne lisääntyy tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtämisen myötä
  • yhteisön kasvu tiiviisti yhteen
  • tehokkuus ja tuloksellisuus.

Olemme koonneet kymmenien fasilitoimiemme päivien aikana osallistujien itsensä luoman ja työpajoissa jatkuvasti muokatun ja kiteytetyn listan tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun periaatteista. Listasta käy ilmi ihmisten aito tarve nykyistä inhimillisempään työelämään, jossa keskiössä on dialogi . 

20 tulevaisuustietoisen yhteisuunnittelun periaatetta

– Olen oma-aloitteinen, aktiivinen, ja otan vastuuta.

– Ajattelen itse, yhdessä ja toisin.

– Olen avoin yhteistyölle ja uuden oppimiselle.

– Kuuntelen aidosti ja pyrin ymmärtämään muita ihmisiä.

– Kannustan, innostan ja tuen inhimillisesti muita.

– Heittäydyn luomaan ja kokeilemaan uutta.

– Sallin virheet, keskeneräisyyden ja moniäänisyyden.

– Toimin ratkaisukeskeisesti yhdessä muiden kanssa. 

– Synnytän uutta tietoa, osaamista ja yhteistä ymmärrystä oppivan yhteisön jäsenenä.

– Johdan fasilitoiden ja pedagogisesti viisaasti.

– Ymmärrän olevani tärkeä osa joukkoälyä.

– Tiedän, että dialogi muiden kanssa kasvattaa ja kehittää.

– Mitä tahansa suunnittelen tai päätän, peilaan sitä tulevaisuuteen.

– Teen työtä joustavasti yhdessä ja yhteistyössä.

– Voin milloin tahansa vaihtaa kantaani, jos joku perustelee paremmman.

– Annan ja vastaanotan perusteltua kritiikkiä.

– Toimin tilannetietoisesti.

– Olen empaattinen ja sympaattinen.

– Kutsun kaikki mukaan, en sulje ketään pois. 

– Teen mielelläni töitä erilaisten ihmisten ja osaajien kanssa.

Kokemuksemme tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun fasilitoinnista on vankka, olipa sitten kysymys yksittäisestä tapahtumasta, työpajasta tai systeemisestä muutoksesta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: 

Jari Koskinen, 045 604 9881, jari.koskinen@sid-group.org