Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta

Mihin voit hyödyntää osaamistamme?

Nyt jos koskaan on välittömien toimenpiteiden lisäksi tarpeellista ennakoida maailman menoa pidemmällä aikavälillä ja luoda yhdessä positiivista henkeä sekä tulevaisuutta. Miltä eri skenaariot näyttävät juuri teidän kannaltanne?

Hahmotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuushaasteita – dynaamisesti, luovasti, dialogisesti ja visionäärisesti. Tarjoamme organisaationne ja tiimienne käyttöön muun muassa seuraavia palveluita:

  • Tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun fasilitointi: ennakointiosaamisen yhdistäminen suunnitteluunne ja päätöksentekoonne digitaalisten välineiden avulla
  • Etänä tehtävät valmennukset ja valmennuskokonaisuudet räätälöityinä juuri teille sopiviksi.
  • Tulevaisuuden ennakointia ja parempaa tulevaisuutta ankkuroivien julkaisujen suunnittelu ja toteutus (ml. blogikirjoitukset ja artikkelit).
  • Ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittäminen lähivuosien strategianne ja visioiden toteutuksen varmistamiseksi.
  • Luova tulevaisuuspaja etätoteutuksena. Tulevaisuuspajassa muun muassa kirjoitetaan haluttu tulevaisuus tarinoiksi ja runoiksi tai valokuvataan, maalataan ja piirretään se kuviksi ja sarjakuviksi samalla, kun keskustellaan tulevaisuuden mahdollisuuksista.
  • Muutoksen sanallistaminen. Tulevaisuuskuva ja muutokset ennakoivasti ja visonäärisesti sanallistettuina.
  • Peiliin katsomisen taito. Yhdessä tehtävät johtopäätökset nykytilanteesta.

Tutustu tulevaisuuden ennakoinnin, suunnittelun ja oppimisen välineeseen Futures Platformiin

Ota yhteyttä, jari piste koskinen at sid-group.org tai +358 45 604 9881, tehdään tulevaisuutta yhdessä.