Lue lisää kuvan alapuolelta
SID Group
Lue lisää kuvan alapuolelta
Pasi Lankinen

Pasi Lankinen

suomen kielen asiantuntija, työnohjaaja, tietokirjailija, kirjallisuudentutkija

 

Pasi Lankinen on kokenut opettaja ja runouden kielestä väitellyt tohtori, jota kiinnostaa erityisesti kielitietoisuus ja sanallistamisen merkitys muutosten ja tulevaisuuksien hahmottamisessa. Eri alojen, eri asiantuntijoiden ja erilaisten ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sen jännitteitä Lankinen on viime aikoina tarkastellut kohtaamistahdoksi kutsumansa ilmiön kautta. 

Työnohjaajakollegansa Erkki Kuparin kanssa Lankinen on kehitellyt runouttavan työnohjauksen ja poeettisen työpajan konseptia, jossa työyhteisön kehittämisen ja ihmisten välisten työsuhteiden keskeisenä tutkimuskeinona käytetään runokielen moninaisia mahdollisuuksia ja näkökulmia. Viimeksi hän on innostunut työyhteisön tarkastelusta dramaturgian avulla. 

Lankinen on toiminut opettajana yli 30 vuotta eri oppilaitoksissa, parhaillaan suomen kielen ja viestinnän yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja suomen kielen dosenttina Helsingin yliopistossa, jossa hän on vetänyt jo lähes kymmenen vuoden ajan innostusta herättänyttä kielikonsultoinnin kurssia. Opettajana ollessaan hän on ollut mukana useissa opetusta ja pedagogiikkaa kehittävissä projekteissa ja työryhmissä.

Lankinen on myös tietokirjailija ja kirjallisuuskriitikko. Artikkeleissaan ja teoksissaan Lankinen on käsitellyt muun muassa viestintää verkostoissa, innovaatiokieliopin käsitettä sekä kaunokirjallisuuden avaamia näköaloja johtamisen ja työnteon kehittämisen kannalta. 

Pasi Lankinen voi kutsua paikalle, jos on tarkoitus puhua esim. seuraavista aiheista:

  • Kohtaamistahto ja sen merkitys työyhteisöjen toiminnassa ja kehittämisessä
  • Muutoksen sanallistaminen
  • Runouden keinot työyhteisön kehittämisessä
  • Kaunokirjallisuuden opit johtajille, esimiehille ja työntekijöille
  • Kielikonsultointi eri muodoissaan