Lue lisää kuvan alapuolelta
Lue lisää kuvan alapuolelta
Sam Inkinen

Dr. Sam Inkinen

visionääri, filosofi-futurologi, kirjailija, media- ja tulevaisuudentutkija

 

Sam Inkinen on tohtoriksi väitellyt media- ja tulevaisuudentutkija, kirjailija, kouluttaja ja innovaatioasiantuntija, jonka intohimona ovat nykyajan ilmiöt ja tulevaisuusajattelu. Hänen tutkimus- ja kehitystyönsä keskiössä ovat muun muassa huomisen (mega)trendit ja uudet teknologiat, innovaatioprosessit, luovuuden orkestrointi, palveluiden kehittäminen, startup-ilmiöt sekä (tieto)työn ja luovien tiimien tulevaisuus. Viime vuosina Inkinen on toiminut erityisesti dialogisesti fasilitoiduissa prosesseissa mahdollisuuksia etsivänänä sparraajana ja toisaalta kriittisenä ääneenä.

 

”Dr. Sam” tunnetaan yhteiskunnallisen murroksen, uuden teknologian ja digitaalisen maailman visionäärisenä ajattelijana, innostavana puhujana, inspiroivana moderaattorina sekä työpajojen, tulevaisuuspäivien, luovuusstudioiden ym. kokeneena vetäjänä. Inkinen on toiminut laaja-alaisesti koulutussektorilla ja yritysmaailmassa eri tehtävissä tutkimusjohtajana, tutkijana, kouluttajana sekä konsultti-asiantuntijana ja neuvonantajana. Hänet muistetaan myös takavuosien valovoimaisena mediapersoonana, joka antoi monille tärkeille muutosilmiöille (tietokoneet, Internet, maailmankylä, Euroopan murros, citykulttuuri, elektroninen musiikki…) kasvot.

Tohtori Inkisen laaja tieteellinen ja populaari tuotanto on tarkastellut mm. käynnissä olevaa sosioteknistä murrosta ja tulevaisuuden teknologioita sekä laatinut tilannekuvaa (mega)trendeistä ja muutoksen suunnista. Monet nykykehityksen ja -keskustelun kannalta keskeiset asiat kuten digitalisaatio, verkostot, informaatioaika, ketterät prosessit, luova tietotyö, kyberilmiöt, VR/AR/XR, robotiikka, tekoäly ja ihminen/kone-suhde ovat olleet jo vuosikymmenten ajan hänen tutkimustyössään ja julkaisuissaan niin visionäärisen kuin kriittisen tarkastelun kohteina.

Sam Inkisen keskeisenä tavoitteena on akateemisen teorian ja tieteellisten näkökulmien kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön. Futurologina, filosofina ja kirjailijana hän on erityisen kiinnostunut ihmisen, kulttuurin ja teknologian risteyspisteistä ja rajapinnoista. Dr. Sam on kirjoittanut ja toimittanut yksin ja kollegojensa kanssa kymmeniä tieteellisiä ja populaareja teoksia. Hän on toiminut vuosikymmenten aikana useiden tärkeiden medioiden toimittajana, avustajana ja kolumnistina.

Viime vuosisadan alun tulenkantajien hengessä runsaasti ulkomailla matkustanut ja lukuisia tutkimusmatkoja kaukomaille tehnyt Inkinen peilaa teksteissään ja puheissaan suomalaisuutta ja eurooppalaisuutta laajempiin maailmanlaajuisiin virtauksiin. Ajattelijana ja löytöretkeilijänä hän on kiinnostunut sekä ihmisenä olemisen ikuisuuskysymyksistä että oman aikamme erityishaasteista. Inkinen on toiminut aktiivisesti myös taide- ja kulttuurikentällä niin taiteilijana kuin kuraattorina.

Professori, filosofi-psykologi Eino Kailaa (1890–1958) mukaillen sivistys on sitä, että menneisyys on läsnä nykyisyydessä. Digitaalisen, hyperkytkeytyneen maailman keskelläkin Sam Inkinen korostaa mielellään historian, filosofian ja esteettisen ymmärryksen merkitystä ennakointi- ja muutoskyvykkyyden tärkeänä lähtökohtana. Visionäärisen ja rohkean mutta samalla kriittisen, sivistyneen ja henkevän tulevaisuusajattelun perustana on oltava vahva ymmärrys menneisyydestä sekä historiallisista syy-seurausketjuista.

Filosofi-futurologi, semiootikko Sam Inkinen puhuu mielellään, innostavasti sekä yleisöä aktivoiden ja dialogiin kutsuen muun muassa seuraavista teema-alueista:

 • Trendit, megatrendit, heikot signaalit, villit kortit, mustat joutsenet
 • Ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittäminen, valmennukset
 • Tulevaisuuksien ennakointi yhdistettynä strategiseen kehittämiseen
 • Konseptien ja palveluiden kehittäminen
 • Tulevaisuuksien fiktiivinen suunnittelu luovaan, tarinalliseen ja visuaalisesti kiinnostavaan muotoon
 • Strateginen ennakointi ja tulevaisuusajattelu
 • Digitalisaatio, robotiikka, VR/AR/XR, kyborgit, tekoäly
 • Tulevaisuuden teknologiat sekä niiden merkitys yhteiskunnallisissa, sotioteknisissä ja kulttuurisissa prosesseissa
 • Visiot, disruptiot ja radikaalit innovaatiot
 • Luovuuden orkestrointi: ideat, inventiot, innovaatiot…
 • Muutoskyvykkyys, VUCA-maailma, kyberturvallisuus ja -turvattomuus
 • Huomispäivän keskeiset avaintaidot, osaamiset ja kyvykkyydet
 • Menneisyyden, nykyisyyden ja huomisen merkit – semioottis-filosofiset näkökulmat
 • Miten huominen kohdataan? Miten tulevaisuudet keksitään?
 • Mitä arvokasta eilisestä voidaan noutaa nykypäivään?
 • Kirkas mieli, luova mieli, syvä mieli – elämän tarkoitus ja mielekäs arki
 • Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena, luonnon ja teknologian potentiaalit